Audycja, podcasty, wykłady o rodzinie​

"Rodzina a wychowanie do cywilizacji"

Wykład prof. dr hab. Piotra Jaroszyńskiego
Instytut Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 24.10.2009 r.

Scroll to Top